+372 509 7342 / info@enerty.ee /
EE

ENERTY info

Pärast Leedu ühinemist avatud elektrituruga alustas ENERTY 2010. aastal aktiivset elektrienergia müüki. Oleme praegu suurim väliskapitalil põhinev sõltumatu eraomandis elektrienergiaga varustaja Leedus.

Juhindume oma tegevuses põhimõttest, et ettevõtluses peab elektritarnija olema eelkõige usaldusväärne partner, kes ei taga üksnes kvaliteetset varustamist ja konkurentsivõimelisi hindu, vaid aitab mõista ka seda, kuidas kasutada elektrienergiat tõhusalt, ja nõustab kliente professionaalselt.

FAKTID

 • „SBE Energy“ on litsentseeritud sõltumatut  elektrienergia tarnija staatust omav  ettevõte.
 • „SBE Energy“ on üks Sõltumatute Elektrienergia Tarnijate Assotsiatsiooni (SEETA) asutaja ning selle  liige.
 • Ajakirja „Verslo žinios“ andmetel UAB „SBE Energy“ on 2011 a. kolme kvartali andmetel kõige kiiremini kasvanud käibega ettevõte.
 • VKEKK andmetel, 2012 aastal UAB „SBE Energy“ oli suuruselt kolmas sõltumatu elektrienergia tarnija Leedu elektrienergia jaemüügi valdkonnas.
 • 2013 a. esimesel  poolaastal suurima eraväliskapitalil põhineva sõltumatu elektrienergia tarnija UAB „SBE Energy” tulu oli 58,6mln. litti. Võrreldes  seda eelmise aasta sama ajavahemiku andmetega, kompanii tulu kasvas 1,6mln. litti.
 • 2013 m. UAB „SBE Energy“ sai loodusliku gaasi tarnija litsentsi.
 • 2013 m. UAB „SBE Energy“ aastane tulu oli 118 mln. 720 tuhat litti.
 • 2014 m. UAB „SBE Energy“ muutis oma nimetuse UAB „ENERTY“.
 • 2014 m. UAB „ENERTY“ asutas  tütarettevõtte Lätis (06.13)
 • 2014 m. UAB „ENERTY“ asutas tütarettevõtte Eestis (07.18)

2010 a., kui Leedu liitus vaba elektrienergiaturuga, alustasime elektrienergia aktiivset  kauplemist.

2014 a.  keskel asutasime tütarettevõtted – Lätis „SIA ENERTY”  ja Eestis „ENERTY OÜ”.

Kinnine aktsiaselts UAB „ENERTY” on huvitatud erinevatest alternatiivsetest energiaallikatest, meie osalesime Leedu kõige suurima tuuleenergiapargi arendamisel ning  alates .2014 a. oleme selle tuuleenergiapargi aktsionärid.

Omategevuses meie lähtume printsiibist,  et elektrienergia tarnija peab esmajärjekorras olema usaldusväärne ning sotsiaalselt vastutav partner, kes garanteerib mitte ainult energia varustuse  ja konkurentsivõimelise hinna, vaid peab ka teadma, kuidas energiat kõige efektiivsemalt kasutada ning anda professionaalseid konsultatsioone.

VISIOON – jõuda esmajärgulise tähtsusega sõltumatuks elektrienergia jaemüüjaks Balti riikides, pakkudes konkurentsivõimelisi teenuste hindu  ning olla usaldusväärseks ja pikaajaliseks koostööpartneriks.

MISSIOON – elektrienergia jaemüügiturul usaldusväärselt tarnida oma klientidele elektrienergiat kõige soodsamatel tingimustel.

STRATEEGIA –  saada pikaajaliseks koostööpartneriks, tuginedes usaldusväärsusele ja vastutustundelisusele.

VÄÄRTUSED:

 • usaldusväärsus,
 • konkurentsivõimelisus,
 • vastutustunne,
 • pikaajaline koostöö.

 

Meie ainulaadsus:

 • Professionaalsus – kompetentsed personali kogemused elektrienergeetika müügi ja tarbimise valdkondades.
 • Konkurentsivõimelisus – oleme üks kõige suurem sõltumatu elektrienergia tarnija Leedus, seega võime  pakkuda oma klientidele kõige soodsamaid tingimusi.
 • Korporatiivsed kogemused – pikaajalised „Nord Pool Spot” börsil töötamise kogemused.

Kvalifitseeritud abi – hindame klientide elektrimajanduse olemasolevat seisukorda ning optimeerime selle tegevust. Konsulteerime, pöörame tähelepanu elektrienergia aktuaalsustele ja tendentsioonidele.