+372 509 7342 / info@enerty.ee /
EE

Informatsioon

Elektrituru täies mahus avamine kõikidele tarbijatele toimus 1. jaanuaril 2013. aastal. Kuni 31. detsembrini 2012 oli Eestis elektrienergia hind riiklikult reguleeritud (ca 30 EUR/MWh). Avatud elektriturul kujuneb elektrienergia hind nõudluse ja pakkumise vahekorras, mida kajastab elektrienergia hinna kujunemine elektribörsil. Tarbija jaoks sõltub elektrienergia hind eelkõige müüja ja tarbija vahel sõlmitud lepingust (Elering http://elering.ee/elektrienergia-hinna-kujunemine/)

Täpsemat informatsiooni anname saate natuke hiljem.